FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Klemm, g.

Klemm, Gustav (1802 - 1867)

- nemecký historik, autor prvej široko poňatej definície kultúry (v antropologickom slova zmysle), ktorá významne ovplyvnila neskoršie bádanie v etnológii a kultúrnej antropológii ( L217;181).