FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kinematika

kinematika

- náuka o pohybe materiálnych telies a systémov (o jeho priebehu v čase a v priestore); kinematika je časť mechaniky, ktorá opisuje priebeh mechanického pohybu, t. j. tvar dráhy a priebeh pohybu po dráhe v závislosti od času.