FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kuhn, h.

Kuhn, Helmut (1899 - )

- nemecký filozof, sociálny antropológ a estetik. Usiluje sa o spojenie transcendentálnej a fenomenologickej metódy a o integráciu rôznych antropologických smerov.