FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konštanta logická

konštanta logická

- niektorá zo štyroch jednomiestnych a šestnástich dvojmiestnych logických konštánt výrokovej logiky a predikátovej logiky, príp. logiky tried ( L645;318).