FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kríza vedy - názory na ňu

kríza vedy - názory na ňu

kriza vedy (Husserl, E.)

kríza vedy (pozitivizmus)-E