FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra stredoveká

kultúra stredoveká

- pretváranie zla na dobro, ošklivého na krásne atď. v období stredoveku, čiže zhruba v časovom intervale 5. stor. - 15. stor. Stredoveká kultúra nadväzuje na starovekú kultúru a predchádza kultúre novovekej.

---------------------
kultúra stredoveká>