FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategorický

kategorický

- bezpodmienečne platný, napr. kategorický imperatív. Opak: hypotetický.