FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória podstaty (aristoteles)

kategória podstaty ( Aristoteles)

- je základný prostriedok pre postihnutie bytia. Všetky ostatné kategórie slúžia na jej určenie ( L434;155).