FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kmitočet

kmitočet

- počet kmitov alebo cyklov za jednotku času, napr. počet kmitov za sekundu; veličina charakterizujúca častosť periodických (opakujúcich sa) elektricjých pochodov, určovaná počtom týchto zmien za sekundu ( L159;198).