FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Koryto vodného toku

koryto vodného toku

- znižený pás dna doliny, ktorým trvalo alebo časť roka prúdi voda ( L715; 358).