FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Karma (joga)

karma ( joga)

- krijá (272) - očistný a adaptačný proces. Slovo "karma" znamená, že naše bežné povinnosti a bežná činnosť napomáhajú očistenie mysle, pokiaľ zmeníme svoje postoje k nim. Ide tu o rôzne očistné procedúry, napríklad výplachy vodou alebo vzduchom a pod. ( L1294;10-11).