FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konspekt

konspekt (lat. cospectus = pohľad, prehľad)

- krátky výklad, prehľad o niečom, výstižný výpis a heslovité spracovanie najpodstatnejších častí obsahu študovanej knihy, prednášky a pod.