FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontubernium

kontubernium (lat.)

- združenie protestantských duchovných v Uhorsku.