FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Knižnica základná

knižnica základná

- knižnica, ktorá je základná pre prácu siete alebo skupiny jej podriadených samostatných knižníc, pomáha im v doplňovaní fondov, umožňuje medziknižničnú výpožičnú službu, zaobstaráva im bibliografické pomôcky a metodicky ich riadi ( L290;73).