FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Ksč

KSČ

- Komunistická strana Československa - československá politická strana, založená 14.-16. mája 1921 v Prahe z iniciátívy marxistickej ľavice sociálnodemokratickej strany ako strana českých, slovenských, maďarských a rusínskych komunistov v ČSR. Na ustanovujúcom zjazde zaroveň prijali 21 podmienok k vstupu do Komunistickej internacionály.