FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kontextovos»

kontextovos»

- ráz viazaný na typ, kvalitu, kvantitu a celkový charakter kontextu; vlastnos» kontextu ( L163;479).