FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kraj

kraj

- miesto najväčšmi vzdialené od stredu niečoho, okraj nejakej veci, začiatok alebo koniec; územie, krajina, oblasť.