FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

V: Zoznam hesiel

v
V jedného Boha veriť budeš.
v sebe
Václavek, B.
vadžrajána
vadžrásana
vagína
vágnosť
váhy
Vaihinger, H.
Vaihinger, H. - odkazy
Vairóčana
vaišéšika
vaišéšika - odkazy
Vajanský, S. H.
vajcovod
Vajda, J.
Vajda, J. - odkazy
Vajda, J. - významové útvary
Vajda, J. - zoznam diel
vaječník
vajíčko
Váju
vakantný
vákuum
vákuum (Aristoteles)
vákuum - názory naň
vákuum - odkazy
Valasi
valčík
valčík (McLuhan, M.)
valčík (Sachs, C.)
valčík - názory naň
valčík - odkazy
valdénci
valdénci - odkazy
valdénci - podrobnejšie
Valentinos
Valent, T.
Valla, L.
valorita
valorita (Letz, J.)
valorizácia
Valšík, J.
Vandali
Vanini, L.
Vanini, L. - odkazy
Vanniovo kráľovstvo
Vanniovo kráľovstvo - odkazy
Vardhamána
variácia eidetická
varieta
Várossová, E.
Váross, M.
Varro Reatinus, M. T.
Varšava
Vartík, F.
vášeň
vášeň (psychológia)
vášeň - názory na ňu
vášeň - odkazy
Vasubandhu mladší
Vatikán
Vatikán - odkazy
Vattimo, G.
Vauvenargues, L. de C.
Vavilov, N. I.
Vavilov, S. I.
väz
väzba
väzba chemická
väzba chemická - odkazy
väzba hypertextová
väzba hypertextová - odkazy
väzba kovalentná
väzba kovová
väzba priama
väzba spätná
väzba spätná negatívna
väzba spätná pozitívna
väzba spätná (kybernetika)
väzba spätná - druhy/príklady
väzba spätná - názory na ňu
väzba spätná - odkazy
väzba spoločenská
väzba v systéme
väzba v systéme priama
väzba v systéme spätná
väzba v systéme spätná nepriama
väzba v systéme spätná priama
väzba v systéme spätná vlastná
väzba - druhy/príklady
väzba - odkazy
väzeň politický
váženie
väzivo
vážnosť
vcítenie (Husserl, E.)
vciťovanie sa
vciťovanie sa (hermeneutika)
vciťovanie sa (hermeneutika)-E
vciťovanie sa (hermeneutika)>
vciťovanie sa - názory naň
vciťovanie sa - odkazy
vdych
Veblen, T. B.
vec
vec doličná
vec hmotná (Malebranche, N.)
vec osebe
vec osebe (Kant, I.)
vec pre nás
vec (Albert Veľký)
vec (Aristoteles)
vec (Aristoteles) - odkazy
vec (Platon)
vec (Russell, B.)
vec - druhy/príklady
vec - názory na ňu
vec - odkazy
večer
Večernica
vechovstvo
vecitosť
vecitosť (Kant, I.)
večnosť
Večný spolok
veda
veda antická
veda antická - odkazy
veda arabská
veda bibliografická
veda duchovná
veda duchovná - odkazy
veda eidetická
veda eidetická (Husserl, E.)
veda eidetická - názory na ňu
veda eidetická - odkazy
veda empirická
veda empirická - druhy/príklady
veda empirická - odkazy
veda exaktná
veda finančná
veda finančná - odkazy
veda formálna
veda grécka
veda grécka - odkazy
veda historická
veda historická pomocná
veda historická pomocná - odkazy
veda hudobná
veda idiografická
veda idiografická - odkazy
veda jednotná
veda jednotná (Carnap, R.)
veda jednotná - názory na ňu
veda jednotná - odkazy
veda jogová
veda jogová - odkazy
veda kognitívna
veda kultúrna
veda kultúrna - odkazy
veda literárna
veda literárna slovenská
veda literárna - disciplíny
veda literárna - druhy/príklady
veda literárna - odkazy
veda literárna - významové útvary
veda moderná
veda morálna
veda morálna - odkazy
veda novoveká
veda novoveká (Mach, E.)-EI
veda novoveká (veda novoveká)
veda novoveká - odkazy
veda novoveká - predstavitelia
veda novoveká - významové útvary
veda o hudbe
veda o manažmente
veda o manžmente - odkazy
veda o práve
veda o rozhlasovom umení
veda o športe
veda o športe - odkazy
veda o športe - významové útvary
veda o tanečnom umení
veda o televíznom umení
veda o vede
veda o vedec - odkazy
veda o výchove analytická
veda o výtvarnom umení
veda o výtvarnom umení - odkazy
veda o žurnalistike
veda okolo 1250 - schéma
veda počítačová
veda počítačová - odkazy
veda postmoderná
veda právna
veda právna - odkazy
veda právna - významové útvary
veda prírodná
veda prírodná (Wittgenstein, L. I)
veda prírodná - odkazy
veda prirodná - významové útvary
veda prírodná - zoznam disciplín/odborov
veda revolučná (Kuhn, Th. S.)
veda slovenská
veda slovenská - odkazy
veda slovenská - predstavitelia
veda sociálna
veda sociálna - odkazy
veda špeciálna
veda špeciálna - odkazy
veda spoločenská
veda spoločenská (hermeneutika)-EI
veda spoločenská (pozitivizmus)-E
veda spoločenská (transcendentalizmus)
veda spoločenská (transcendentalizmus)-EI
veda spoločenská - druhy/príklady
veda spoločenská - názory na ňu
veda spoločenská - odkazy
veda spoločenská - odkazy systematicky
veda spoločenská 18. st. - 1. pol. 19. st.-E
veda spoločenská 19. st.-E
veda staroveká
veda stredoveká
veda stredoveká - odkazy
veda súčasná
veda súčasná - odkazy
veda súčasná-E
veda systémová
veda technická
veda (Antisténes z Atén)
veda (Aristoteles)
veda (Bachelard, G.)-EI
veda (Bacon, F.)
veda (Bacon, R.)
veda (Cassirer, E.)-EI
veda (dialektika idealistická)-E
veda (filozofia novoveká)
veda (filozofia novoveká)-EI
veda (Gonseth, F.)-EI
veda (Habermas, J.)
veda (hermeneutika)
veda (hermeneutika)-EI
veda (historicko-sociologické koncepcie)-E
veda (Jung, C. G.)
veda (Kant, I.)
veda (Lyotard, J.-F.)
veda (Natorp, P.)-EI
veda (neopozitivizmus)
veda (neoracionalizmus)-E
veda (novohegelovstvo)-E
veda (novokantovstvo)-E
veda (novokynizmus)
veda (Peirce, Ch. S.)-EI
veda (Piaget, J.)-EI
veda (pozitivizmus)
veda (starovek)
veda (štrukturalizmus)-EI
veda (Szczepaňski, J.)-EI
veda (transcendentalizmus)-EI
veda (Whitehead, A. N.)-EI
veda (Wolff, Ch.)
veda (Wundt, W.)
veda vojenská
veda vojenská - odkazy
veda - literatúra o nej
veda - názory na ňu
veda - odkazy
veda - významové útvary
veda - vznik
veda 16. stor.
veda 17. stor.
veda 17. stor. - odkazy
veda 18. stor.
veda 18. stor. - odkazy
veda 18. stor. - predstavitelia
veda 18. stor.-E
veda 19. stor.
veda 19. stor. - odkazy
veda 19. stor.-E
veda 20. stor.
veda 20. stor. - odkazy
védaizmus
védánta
védánta - odkazy
véďanta - predstavitelia
vedec
vedec - odkazy
Vedecké kolégium SAV pre filozofiu
vedeckosť
vedeckosť (historicko-sociologické koncepcie)-E
vedenie
vedenie (Aristippos)
vedenie (Aristoteles)
vedenie (Platón)
vedenie (Rorty, R.)
vedenie (stoicizmus)
vedenie (Vico, G.)
vedenie v zm. ovplyvňovanie
vedenie - názory naň
vedenie - odkazy
védizmus
vedľajší
vedomec
vedomie
vedomie hermeneutické
vedomie jazykové
vedomie každodenné
vedomie lingvistické (Černík, V.)
vedomie ľudské
vedomie ľudské (Homér)
vedomie ľudské - názory naň
vedomie ľudské - odkazy
vedomie masové
vedomie morálne
vedomie mravné
vedomie náboženské
vedomie spoločenské
vedomie spoločenské (marxizmus)
vedomie spoločenské - názory naň
vedomie spoločenské - odkazy
vedomie (Albrecht, J.)
vedomie (asocianizmus)
vedomie (Descartes, R.)
vedomie (Hegel, G. W. F.)
vedomie (joga)
vedomie (Kant, I.)
vedomie (Leibniz, G. W.)
vedomie (Locke, J.)
vedomie (materializmus)
vedomie (psychoanalýza)
vedomie (Tomáš Akvinský)
vedomie (Wolff, Ch.)
vedomie - druhy/príklady
vedomie - názory naň
vedomie - odkazy
vedomie - zoznam literatúry
vedomosť
vedomosť - odkazy
veduta
vedy duchovné
vedy lesnícke
vedy lesnícke - disciplíny
vedy lesnícke - odkazy
vedy o telesnej kultúre
vedy o telesnej kultúre - odkazy
vedy poľnohospodárske
vedy poľnohospodárske - disciplíny/odbory
vedy poľnohospodárske - odkazy
vedy technické
vedy technické - odkazy
vedy technické - zoznam
vegáni
vegentácia
vegetácia
vegetácia xerotermická
vegetácia - odkazy
vegetariánstvo
vegetariánstvo - odkazy
vegetariánstvo - zoznam časopisov
Veiras, D.
vek
vek civilizácie (Toynbee, A. J.)
vek - odkazy
vektor
vektor - odkazy
veličina
veličina fyzikálna
veličina fyzikálna - druhy/príklady
veličina fyzikálna - odkazy
veličina matematická
veličina nematematická
veličina premenná
veličina premenná (matematika)
veličina skalárna
veličina stavová
veličina (matematika)
veličina - druhy/príklady
veličina - názory na ňu
veličina - odkazy
Veľká Británia
Veľká Británia - odkazy
Veľká dunajská kotlina
Veľká francúzska revolúcia
Veľká francúzska revolúcia - odkazy
Veľká Morava
Veľká Morava - odkazy
Veľká Morava - zoznam literatúry
Veľká noc
Veľká noc - odkazy
Veľké Antily
Veľkonočný ostrov
veľkosť
veľkosť (Čuang-c')
veľkosť veličiny
veľkosť - druhy/príklady
veľkosť - názory na ňu
veľkosť - odkazy
Veľký Kaukaz
Veľký Kaukaz - odkazy
Vellanskij, D. M.
venerológia
Veneti
ventil
Venuša
Venuša - odkazy
venuše
venuše - odkazy
veracitas Dei
verbalizmus
verejnosť
Vergilius
verifikácia
verifikácia (logika)
verifikácia - názory na ňu
verifikácia - odkazy
verifikacionizmus
veriteľ
veriteľ - odkazy
Vernadskij, V. I.
vernosť
verš
verš - odkazy
veršovanie
vertigo
Verum index sui et falsi.
Verworn, M.
Verworn, M. - odkazy
Verworn, M. - zoznam diel
Ver.
Ver. 2.2
verzatilný
verzifikácia
verzológia
verzológia - odkazy
Vesalius, A.
veselohra
Veselovskij, A. N.
veškerenstvo
vesmír
vesmír (Aristoteles)
vesmír (astronómia mimogalaktická)
vesmír (Bratia čistoty)
vesmír (novokynizmus)
vesmír (Pytagoras)
vesmír - názory naň
vesmír - odkazy
vesta
vestálky
veštba
veštec
veštec - odkazy
veštectvo
veštenie
veštenie extatické
veštenie (Stará zmluva)
veštenie - druhy/príklady
veštenie - názory naň
veštenie - odkazy
veštiareň
veštiareň delfská
Veszprém
veta
veta analytická
veta analytická - odkazy
veta faktuálna
veta Gödelova
veta Gödelova o neúplnosti-EI
veta Gödelova - odkazy
veta hlavná
veta o násobení pravdepodobností
veta oznamovacia
veta oznamovacia - odkazy
veta podmienková
veta podmienková (logika)
veta podmienková - názory na ňu
veta podmienková - odkazy
veta pozorovacia (Quine, W. Van O.)
veta príslovková
veta protokolárna
veta syntetická
veta syntetická - odkazy
veta termodynamická
veta termodynamická druhá
veta termodynamická prvá
veta termodynamická tretia
veta (jazykoveda)
veta (logika)
veta (matematika)
veta (muzikológia)
veta (Wittgenstein, L. I)
veta vedľajšia
veta - druhy/príklady
veta - názory na ňu
veta - odkazy
veterinár
veterinárstvo
veto
Vezuv
vhľad
vhľad - odkazy
via moderna
vibhúti
vibrácia
vibrácia (fyzika)
vibrácia - názory na ňu
vibrácia - odkazy
Viceník, J.
Viceník, J. - odkazy
Viceník, J. - zoznam diel
Viceník, K.
Vico, G.
Vico, G. - odkazy
Vico, G. - významové útvary
Vico, G. - zoznam vplyvov
vid slovesný
videnie
videnie (antika)
videnie (Lippmann, W.)
videnie (renesancia)
videnie (stredovek)
videnie - názory naň
videnie - odkazy
Vidhjavásí
vidžňánaváda
Viedeň
Viedeň - odkazy
Viedenská kotlina
Viedenský kongres
Viedenský kongres - odkazy
Viedenský krúžok
Viedenský krúžok (Carnap, R.)
Viedenský krúžok - členovia
Viedenský krúžok - názory naň
Viedenský krúžok - odkazy
viera
viera filozofická (Jaspers, K.)
viera náboženská
viera náboženská (Anzenbacher, A.)
viera náboženská - názory na ňu
viera náboženská - odkazy
viera (Augustinus, A.)
viera (Ibn Rušd)
viera (katolicizmus)
viera (teológia katolícka)
viera (teológia rímskokatolícka)
viera (teológia)
viera v duchov
viera v duchov - odkazy
viera - druhy/príklady
viera - názory na ňu
viera - odkazy
vierohodný
vierolomnosť
vierouka
viesť
Viete, F.
Vietnam
vietor
vietor - odkazy
vigilancia
vikier
Vikingovia
Viklef, J.
vikšepa
Viktor I.
víla
Viliam zo Champeaux
Viliam zo Champeaux - odkazy
Viliam zo Champeaux - zoznam diel
Viliam zo Champeaux - zoznam vplyvov
Viliam zo Champeaux - zoznam zdrojov
vina
Vincenz, S.
Vinci, L. da
Vindobona
Vinekar, S. L.
Vinekar, S. L. - odkazy
Vinekar, S. L. - významové útvary
Vinekar, S. L. - zoznam diel
vinič
vinič hroznorodý
vinič - odkazy
vinica
viničovité
víno
víno - odkazy
vinohrad
vinohrad - odkazy
vinohradníctvo
vinohradníctvo - odkazy
vinyl
vinylbenzén
Virilio, P.
vírjá
viróza
virtuálny
vírus
vírus - odkazy
višaja
visio
visio (Kuzánsky, M.)
visio - názory nan
visio - odkazy
višišta-ádvaita
višíšta-ádvaita - odkazy
viskozita
Visla
Višňovský, E.
Višňovský, E. - odkazy
Višňovský, E. - zoznam diel
Višnu
višuddha
vitalizmus
vitamín
vitariáni
víťazstvo
Vitelo
Vitéz zo Sredny, J.
vitium artis
Vivaldi, A.
Vivaldi, A. - odkazy
Vivaldi, A. - zoznam diel
vivéka
Vivékánanda
Vivékánanda - odkazy
Vivékánanda - zoznam zdrojov
Vives, J. L.
vízia
Vizigóti
Vizigóti - odkazy
vizionár
vizualizácia
vizualizácia - odkazy
vjádhi
vkus
vkus estetický
vkus - druhy/príklady
vkus - odkazy
vláda
vláda - druhy/príklady
vláda - odkazy
vlak
vlákna chemické
vlasť
vlasť - odkazy
vlastenectvo
vlastníctvo
vlastníctvo osobné
vlastníctvo súkromné
vlastníctvo (veda právna)
vlastníctvo - druhy/príklady
vlastníctvo - názory naň
vlastníctvo - odkazy
vlastník
vlastnosť
vlastnosť chemická
vlastnosť chemická - odkazy
vlastnosť človeka
vlastnosť človeka - druhy/príklady
vlastnosť človeka - odkazy
vlastnosť fyzikálna
vlastnosť fyzikálna - druhy/príklady
vlastnosť fyzikálna - odkazy
vlastnosť mechanická
vlastnosť povahová
vlastnosť psychická
vlastnosť - druhy/príklady
vlastnosť - odkazy
vlastný
vlažnosť
vlhké (Anaximandros)-E
vlna
vlna ultrakrátka
vlnenie
vlnenie elektromagnetické
vlnenie mechanické
vlnenie priečne
vlnenie - druhy/príklady
vlnenie - odkazy
vloha
vnem
vnem (Diderot, D.)
vnem - druhy/príklady
vnem - názory naň
vnem - odkazy
vnem zmyslový (stoicizmus)
vnímanie
vnímanie mimozmyslové
vnímanie (Aristoteles)
vnímanie (Piaget, J.)
vnímanie (Protagoras)
vnímanie - druhy/príklady
vnímanie - názory naň
vnímanie - odkazy
vnímanie zmyslové
vnímať
vnímať - odkazy
vnímateľný
vnútorné
vnútornosť
vnútorný
vnútrajšok
vnútri
vnútri - odkazy
vnútro
voda
voda pitná
voda (chémia)
voda (Táles)
voda (Táles) - odkazy
voda (Táles)-I
voda - názory na ňu
voda - odkazy
vodca
vodič
vodič - odkazy
Vodička, Ľ.
vodík
vodík - odkazy
vodivosť
vodivosť elektrická
vodník
Voegelin, E.
Vogt, C.
Voigt, V.
Voigt, V. - odkazy
Voigt, V. - významové útvary
Voigt, V. - zoznam diel
vojna
vojna občianska
vojna (Hippias z Elidy)
vojna (Spann, O.)
vojna (Szczepaňski, J.)
vojna všetkých proti všetkým
vojna - druhy/príklady
vojna - názory na ňu
vojna - odkazy
vojna židovská
vojsko
vojsko cestné
vojsko motostrelecké
vojsko pozemné
vojsko spojovacie
Vojtech, sv.
Vojvodina
vokál
vôľa
vôľa božia
vôľa božia (Albert Veľký)
vôľa božia - názory na ňu
vôľa božia - odkazy
vôľa dobrá
vôľa dobrá (Kant, I.)
vôľa k moci
vôľa slobodná
vôľa slobodná (Minařík, K.)
vôľa slobodná - názory na ňu
vôľa slobodná - odkazy
vôľa spoločenská (teória práva)
vôľa štátu (teória práva)
vôľa (Aristoteles)
vôľa (Schopenhauer, A.)
vôľa - druhy/príklady
vôľa - názory na ňu
vôľa - odkazy
volanie
volanie procedúry
vôle dobrá (Kant, I.)
vôle slabá
Volf, J.
Voltaire, F. M.
Voltaire, F. M. - odkazy
voltairianizmus
volumen
voluntarizmus
von Wright, G. H.
von Wright, G. H. - odkazy
von Wright, G. H. - zoznam zdrojov
vonkajší
vonkajšie
vonkajšie (teória systémov)
vonkajšie - názory naň
vonkajšie - odkazy
vonku
Vopěnka, P.
Vopěnka, P. - odkazy
Vopěnka, P. - zoznam diel
Vorovskij, V. V.
voyeurizmus
vozidlo
vozidlo - druhy/príklady
vozidlo - odkazy
vplyv
vplyv - odkazy
vrása
vrása - odkazy
vrásnenie
vrásnenie alpínske
vrásnenie varíske
vrásnenie - odkazy
vrch
vrch - odkazy
vrchol
vrchy
vročenie
Vršovci
Vršovci - odkazy
vrstva
vrstva - druhy/príklady
vrstva - odkazy
vrtuľa
vrtuľník
všeobecné
všeobecné (Albert Veľký)
všeobecné (Aristoteles)
všeobecné (pozitivizmus)-E
všeobecné - názory naň
všeobecné - odkazy
všeobecnosť
všeobecnosť (Kant, I.)
všeobecnosť - názory na ňu
všeobecnosť - odkazy
vstup
vtáky
vtáky - odkazy
Vtedy zapáľ svetlo, keď je tma.
vtelenie
vtip
vú "svet možný (logika)" (Fatijev, N. I.)
vú "svet možný (logika)" - názory naň
vulkanizmus
vulkanizmus - odkazy
vulkanológia
Vvedenskij, A. I.
výber
výber pohlavný
výber pracovníkov personálny
vychádzať
Východ
východ hviezdy
východ hviezdy heliaktický
Východ - odkazy
východísko
východisko poznania
východná Afrika
Východná Ázia
Východná Ázia - odkazy
východná Európa
východná Európa - odkazy
východné Slovensko
východné Slovensko - odkazy
Východočínske more
Východoeurópska nížina
Východofranská ríša
Východopanónska panva
Východorímska ríša
výchova
výchová citová
výchova citová - odkazy
výchova dobrodružstvom
výchova estetická
výchova komunistická
výchova náboženská
výchova občianska
výchova občianska - odkazy
výchova rozumová
výchova sexuálna
výchova sexuálna - odkazy
výchova telesná
výchova telesná - odkazy
výchova (antipedagogika)
výchova (Aristoteles)
výchova (Brezinka, W.)
výchova (Hitler, A.)
výchova (Locke, J.)
výchova umelecká
výchova (novovek)
výchova (Platón)
výchova (Read, H.)
výchova výtvarná
výchova - druhy/príklady
výchova - názory na ňu
výchova - odkazy
vychovávanie
vychovávateľ
vyčíslenie
vyčíslenie algebraického výrazu
vyčíslenie algebraického výrazu - odkazy
vyčíslenie počtového výrazu
vyčíslenie počtového výrazu - odkazy
vyčíslenie - odkazy
výdavok
Vyd.
Vygotskij, L. S.
vyhľadanie
vyhlásenie
vyjadrenie
vyjadrenie - odkazy
vyjadrovanie
vyjadrovanie slovné
vyjadrovanie - druhy/príklady
vyjadrovanie - odkazy
výkaz
výkaz účtovný
výklad
výklad práva
výklad práva - druhy/príklady
výklad práva - odkazy
výklad vecný
výklad - druhy/príklady
výklad - odkazy
vykladanie
výkon
výkon počtový
výkon počtový - odkazy
výkon - druhy/príklady
výkon - odkazy
vykonať
vykonávanie
vykonávať
vykorisťovanie
výkres
vykúpenie
vymedzenie
výmena
výmena naturálna
výmena naturálna - odkazy
výmena peňažná
výmena tovarová
výmena tovarová - odkazy
výmena - druhy/príklady
výmena - odkazy
vymykanie sa
vynachádzavosť
vynález
vynález - odkazy
vynález - zoznam
vynamenanie - druhy/príklady
výňatok
výnimka
vyplývanie
vyplývanie logické
vyplývanie logické - odkazy
vyplývanie - odkazy
vyplývať
výpočet
výpoveď
výpoveď - druhy/príklady
výpoveď - odkazy
výprava križiacka
výprava križiacka (Patočka, J.)
výprava križiacka - odkazy
výprava križiacka- názory na ňu
výprava krížová
vyratúvanie
výraz
výraz algebraický
výraz algebraický - odkazy
výraz algebrický počtový
výraz jazykový
výraz jazykový (logika)
výraz jazykový - názory naň
výraz jazykový - odkazy
výraz logický
výraz matematický
výraz matematický - odkazy
výraz molekulárny
výraz počtový
výraz počtový jednoduchý
výraz počtový - odkazy
výraz počtový zložený
výraz predikátorový
výraz "postmodernizmus"-E
výraz "semiotiké"
výraz 'antika'
výraz 'a'
výraz výrokový
výraz - druhy/príklady
výraz - entity jeho relevantného kontextu
výraz - odkazy
výraz zložený
výrez
výroba
výroba materiálna
výroba materiálna - odkazy
výroba materiálna - zložky
výroba naturálna
výroba poľnohospodárska
výroba poľnohospodárska - odkazy
výroba poľnohospodárska - zložky
výroba priemyselná
výroba priemyselná - odbory/odvetvia
výroba priemyselná - odkazy
výroba rastlinná
výroba rastlinná - odkazy
výroba s využitím počítača
výroba továrenská
výroba tovarová
výroba tovarová - odkazy
výroba - druhy/príklady
výroba - odkazy
výroba živočíšna
výrobca
výrobok
výrobok poľnohospodársky
výrobok - druhy/príklady
výrobok - odkazy
výrok
výrok elementárny
výrok existenčný (Leibniz, G. W.)-EI
výrok hypotetický
výrok jednoduchý (logika výroková)
výrok pravdivý (logika matematická)
výrok totožnostno-pravdivý
výrok (Frege, G.)
výrok (Leibniz, G. W.)-EI
výrok (logika matematická)
výrok (logika výroková)
výrok (logika)
výrok (logika) - odkazy
výrok univerzálny
výrok všeobecný
výrok - druhy/príklady
výrok - názory naň
výrok - odkazy
výrok - zoznam podľa autorov
výrok zložený (logika výroková)
výrok zmysluplný (pozitivizmus logický)
vyrovanie rakúsko-uhorské
Vyšehradská štvorka
výsek
vyšetrovanie
vysielač
výška tónu
výskum
výskum aplikovaný
výskum kvalitatívny
výskum matematický základný
výskum matematický základný - odkazy
výskum matematický základný - významové útvary
výskum vedecký
výskum verejnej mienky
výskum - druhy/príklady
výskum - odkazy
výskum základný
výskyt
výsledok
výsledok - druhy/príklady
výsledok - odkazy
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry - odkazy
výstava
vystihnutie
vysvetlenie
vysvetlenie (Piaget, J.)
vysvetlenie - názory naň
vysvetlenie - odkazy
vysvetlivka
vysvetľovanie
vysvetľovanie - odkazy
výťah
vytesnenie
vytlačenie
vytváranie bázy znalostí
výtvarníctvo
výtvarník
výtvor
výtvor umelecký
výtvor umelecký dielový
výtvor umelecký nedielový
výtvor umelecký - odkazy
výučba
vyučovanie
vyučovanie rozvíjajúce
vyučovanie - odkazy
využitie
vývin
vývin filozofie
vývin filozofie - odkazy
vývin filozofie - podrobnejšie
vývin myslenia
vývin - druhy/príklady
vývin - odkazy
vyvodzovanie
vývoj
vývoj literatúry
vývoj spoločenský
vývoj spoločenský (Comte, A.)
vývoj spoločenský - názory naň
vývoj spoločenský - odkazy
vývoj techniky
vývoj techniky - odkazy
vývoj umenia
vývoj umenia - odkazy
vývoj v špirále
vývoj vedy
vývoj vedy (dialektika idealistická)-E
vývoj vedy (filozofia súčasná)-E
vývoj vedy (Kuhn, Th. S.)
vývoj vedy (novohegelovstvo)-E
vývoj vedy (pozitivizmus)-E
vývoj vedy (transcendentalizmus)-E
vývoj vedy - názory naň
vývoj vedy - odkazy
vývoj vesmíru
vývojovosť
vyvolať
vyvrátenie
vyvrátiteľnosť
výživa
význam
význam gramatický
význam jazykový
význam jazykový (štrukturalizmus)-E
význam jazykový - názory naň
význam jazykový - odkazy
význam logický
význam mena
význam pojmový
význam slova
význam slova hlavný
význam slova - druhy/príklady
význam slova - odkaz
význam stimulačný
význam stimulačný (Quine, W. Van O.)
význam syntaktický
význam (Frege, G.)
význam (Kubínová, M.)
význam (Saussure, F. de)
význam vety
význam vety (Carnap, R.)
význam vety (Wittgenstein, L. I)
význam vety - názory naň
význam vety - odkazy
význam výrazu
význam - druhy/príklady
význam - entity jeho relevantného kontextu
význam - názory naň
význam - odkazy
význam - zmena
význam znaku
význam znaku - odkazy
vyznamenanie
vyznamenanie francúzske
vyznamenanie - odkazy
významotvorba
výzor
výzva
vzájomnosť
vzájomnosť slovanská
vzájomnosť slovanská - odkazy
vzájomnosť - odkazy
vzdelanie
vzdelanie všeobecné
vzdelanie - odkazy
vzdelanosť
vzdelávanie
vzdelávanie mládeže
vzdelávanie pre ženy
vzdelávanie - odkazy
vzdialenosť
vzduch
vzduch (Anaximandros)-E
vzduch (Anaximenes)
vzduch - názory naň
vzduch - odkazy
vzhľad
vznešené
vznet
vznik
vznik apórie
vznik buniek
vznik bunky
vznik filozofie
vznik matematiky
vznik mechaniky
vznik neurózy
vznik neurózy - odkazy
vznik planét Slnečnej sústavy
vznik predstavy duše
vznik psychózy
vznik psychózy - odkazy
vznik skúsenosti (Aristoteles)-I
vznik slnka (Anaximandros)-E
vznik slovakistiky
vznik (Táles)-I
vznik - druhy/príklady
vznik - entity jeho relevantného kontextu
vznik - entity kontextu
vznik - názory naň
vznik - odkazy
vznik Zeme
vznik Zeme - odkazy
vznikanie
vznikanie (Anaximandros)-E
vznikanie (Herakleitos)
vznikanie (Parmenides)
vznikanie - názory naň
vznikanie - odkazy
vzor
vzorec
vzorec rekurentný
vzorec výrokový
vzorec - druhy/príklady
vzorec - odkazy
vzorka funkčná
vzruch
vzťah
vzťah ekonomický
vzťah finančný
vzťah ideálny
vzťah logický
vzťah materiálny
vzťah medziľudský
vzťah medziľudský primárny
vzťah medziľudský sekundárny
vzťah medziosobnostný
vzťah morálny
vzťah neurčitosti
vzťah neurčitosti - odkazy
vzťah paradigmatický
vzťah pracovnoprávny
vzťah pracovný
vzťah právny
vzťah príbuzenský
vzťah príčinný
vzťah sémantický
vzťah sociopercepčný
vzťah spoločenský
vzťah vlastnícky
vzťah výmenný
vzťah výrobný
vzťah vzájomný
vzťah - druhy/príklady
vzťah - odkazy
vzťahovačnosť
vzťahovanie sa človeka k svetu
vzťahy finančné
vzťahy ľudské