FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Verš

verš (z lat. versus, od vertere = vrátiť, obrátiť) verš (FT)

- 1. jazykový prejav charakteristický špecifickou organizáciou, ktorej minimálnou podmienkou je segmentácia na rytmické úseky, označované homonymne taktiež výrazom "verš" (v zmysle 2.). Na tejto minimálnej podmienke sa casto navršujú ešte dalšie zakonitosti organizácie; verš sa potom opiera o isté systematické využitie jazykových prvkov.

2. základná jednotka veršovej reči, vyčlenená delimitačnými signálmi, ktoré bývajú sústredené v klauzule verša ( L204;407).

-------
verš>