FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výkon počtový

výkon počtový

- matematická operácia, ako sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie. Záznam počtového výkonu uskutočňujeme pomocou matematického výrazu ( L1375;21-22).

----------------
výkon počtový>