FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Viera náboženská

viera náboženská

- špecifický druh viery tvoriaci podstatnú súčasť náboženstva. Pojem alebo predstava viery závisí od toho, aké kategórie a iné významové útvary intervenujú v priebehu reflexie viery: napr. v kresťanstve a jeho filozofii sa pri reflexii viery uplatňujú pojmy existenciálnej väzby, základu, zmyslu, milosti, vyvolenosti atď. (cf. napr. viera náboženská (7)). Vedecko- systematickú reflexiu určitej náboženskej viery označuje A. Anzenbacher ako teológiu.

-------------------
viera náboženská>