FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veľká morava

Veľká Morava = Veľkomoravská ríša

- štátny útvar v strednej Európe (na Morave a západnom Slovensku), ktorý vznikol začiatkom 9. st. Prvým doloženým kniežaťom Mojmír I. Hospodárska a kultúrna vyspelosť i pokročilé sociálne rozvrstvenie spoločnosti dokladajú archeologické nálezy v Starom Meste, Mikulčiciach, Pohansku a i. Doba najväčšieho rozkvetu v 2. pol. 9. storočia za panovania Rastislava (846-870) a Svätopluka (871-894). Veľkomoravská ríša uhájila vojensky i cirkevne (slovanská misia Konštantína a Metoda ) svoju nezávislosť od Východofranskej ríše až do zač. 10. st. Pred 908 rozvrátená nájazdmi Maďarov ( L42;1323).

---------------
Veľká Morava>