FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda novoveká

veda novoveká

- veda, ktorá sa rozvíja v intervale 17. stor. - 19. stor. Nasledovala po stredovekej vede a predchádzala vede súčasnej.

Novoveká veda sa rodí z francúzskeho kartezianizmu a anglického empirizmu.

----------------
veda novoveká>