FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vôľa

vôľa vôľa (FT)

- schopnosť človeka vykonávať chcenú, zamýšľanú a naplánovanú činnosť, tzv. vôľovú činnosť. Vôľa je schopnosť kontrolovať impulzy a slobodne vyberať také, ktorými človek vládne. Vôľa je vnútorná sila ľudskej osobnosti, ktorá umožňuje vedome riadiť vlastné správanie k hodnotovým cieľom a aj určovať alebo ovplyvňovať konanie druhých. Historické výchovné systémy stavali rozvoj vôle na popredné miesto medzi cieľmi výchovy mladého pokolenia. Aj stredovek kládol kultúru vôle a citu ďaleko pred nadobúdanie znalostí ( L217;368).

Vôľa smeruje vo všetkých svojich prejavoch k nejakej uznanej hodnote ( L749;89).

-------
vôľa>