FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vincenz, s.

Vincenz, Stanislaw (1888 - 1971)

- polský filozof, básnik, esejista, prekladateµ. Pôsobil v emigrácii vo Francúzsku, ©vajčiarsku, kde sa venoval regionálnej problematike poµských Hucuµov a Goralov.