FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda o výtvarnom umení

veda o výtvarnom umení

- je umenovedná disciplína, ktorej objektom je oblasť výtvarných umení ( maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo, architektúra, umelecké remeslo, aplikované umenie, priemyselný design). Pritom jednotlivé odvetvia výtvarného umenia neskúma len osve, ale aj v ich duchovnom súhrne hmotnej kultúry minulosti, súčasnosti, ba i projektovanej budúcnosti.

Zahřňa dejiny výtvarného umenia, teóriu výtvarného umenia a kritiku výtvarného umenia.

-------------------------
veda o výtvarnom umení>