FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Všeobecné (aristoteles)

všeobecné ( Aristoteles)

- druhé podstaty, rody, druhy - nejestvuje samo osebe, ale len 'na veciach' a 'vo veciach', prvých podstatách. Toto všeobecné je v nich uskutočnené a individualizované, a dá sa o nich vypovedať ako spoločný rodový či druhový tvar, druhá podstata ( L25;41).