FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vitalizmus

vitalizmus (z lat. vita = život)

- tvorba teoretického obrazu organického života, v ktorej ako ústredný významový útvar intervenuje predstava zvláštnej životnej sily (vis vitalis), od ktorej pôsobenia závisia životné prejavy. Opierajúc sa čiastočne o Aristotela, vitalizmus vystúpil prvý raz vo Francúzsku, najvýraznejšie formulovaný v diele Louisa Dumasa. Vitalizmus zavrhuje čisto mechanické a chemické vysvetlenie životných dejov, avšak psychologická a fyzikálna chémia ho stále viac zatláča do oblasti, ktorá zatiaľ ešte nie je prístupná pre chemicko-fyzikálnu analýzu.