FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vôľa (schopenhauer, a.)

vôľa ( Schopenhauer, A.)

- slepá, iracionálna a bezcieľna podstata sveta (124), analogon kantovskej veci osebe. Prejavuje sa (objektivuje sa) v podobe sveta, materiálnych predmetov.

V pomere k telu (124) je vôľa jeho zvnútornením.

Vôľa je chcenie prejavujúce sa vo svete.

Vôľa spočíva vo všetkých veciach a prejavuje sa v rozličných podobách (prírodné sily).