FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz algebraický - odkazy

výraz algebraický - odkazy

algebra

dosadenie do algebraického výrazu

jednočlen

koeficient
koeficient číselný
koeficient polynómu

mnohočlen
monóm

polynóm

útvar geometrický

vyčíslenie algebraického výrazu
výraz algebrický počtový
výraz počtový