FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzdelanie

vzdelanie

- súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej vychovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania. Získavanie vzdelania je vzdelávanie. Hlavným miestom civilizovanej spoločnosti, kde sa poskytuje mládeži sústavné vzdelávanie, sú školy ( L189;598).

------------
vzdelanie>