FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výchova rozumová

výchova rozumová

- vzdelávanie, základná zložka všestrannej a harmonickej vychovy človeka; vychovná činnosť zameraná na rozíjanie intelektu, poznávacích procesov (hlavne myslenia), reči a schopnosti racionálne a produktívne sa učiť, na osvojovanie základov vied a spolocenskych skúseností v sústave vedomostí, zručností a návykov ( L189;200).