FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výnimka

výnimka

- odchýlka od nejakého platného pravidla, tvrdenia, ustanovenia a pod. ( L211; 260).