FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzťahy finančné

vzťahy finančné

- vzťahy, ktoré vznikajú pri tvorbe, rozdeľovaní a používaní penažných prostriedkov (fondov). Tieto finančné vzťahy sa niekedy označujú aj pojmom peňažné transakcie.

Finančné vzťahy súvisia so vznikom tovarovo-peňažných vzťahov a predstavujú peňažný styk medzi ekonomickými subjektmi v trhovej ekonomike. Činnosť realizácie finančných vzťahov sa považuje za financovanie ( L216;69).