FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veličina matematická

veličina matematická

- veličina, ktorá je výsledkom matematického poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky javov.