FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vedomie (albrecht, j.)

vedomie ( Albrecht, J.)

- jedna z najúspešnejších zbraní a prostriedkov života (83). Úlohou vedomia je lepšie poznať životné prostredie a nájsť spôsob, ktorý garantuje optimálnu ochranu života v tej-ktorej situácii. Človek vidí seba a svet cez prizmu vlastného vedomia a svet identifikuje, rozpoznáva ho pomocou neho, ale i stotožňuje s ním. Ľudské vedomie sa čiastočne neuvedomene oddeľuje ako zvláštna kvalita od animálneho života túžbou po nesmrteľnosti a vierou v nesmrteľnosť duše.

Podstatnou vlastnosťou vedomia je egotistickosť vedomia (83) ( L626;288).