FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vychovávateľ

vychovávateľ

- 1. pedagogický pracovník v oblasti výchovy mimo vyučovania 2. v minulosti ten, kto vychovával deti (preceptor) v zámožnejších rodinách ( L189;572).