FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vec (aristoteles)

vec ( Aristoteles)

- substancia ( ÚSIA); zjednotenie látky (29) a formy (29).

Vec, predovšetkým prirodzená vec, je vždy uskutočnením tvaru, formy na materiálnom podklade, ktorý je možnosťou, lebo prijíma určitý a určiteľný tvar, formu. To sa deje vždy určitým druhom pohybu (prirodzeným - vznik, rast a pod.), alebo umelým - umelecké tvorenie, realizácia podstaty, formy diela v materiáli). A napokon skutočnosť veci, ako určitej podstaty či bytosti, je vždy konečným cieľom uskutočnenia, a teda samej veci, k čomu dáva podnet vonkajšia pohybová príčina (29) ( L25;41).

--------------------
vec (Aristoteles)>