FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výchova náboženská

výchova náboženská

- utváranie zrelej religiozity v zrelej osobnosti; pozvanie k viere; privedenie k viere a uvedenie do viery ako ponuka, ktorá vyžaduje neskôr slobodný súhlas, a preto sa musí uskutočňovať bez nútenia. To však neznamená, že by sa malo s náboženskou výchovou čakať, až sa bude možné vychovávaného pýtať, či chce byť nábožensky vychovávaný alebo nie ( L1028;61).