FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vygotskij, l. s.

Vygotskij, Lev Semionovič (1896 - 1934)

- ruský psychológ. Zaoberal sa všeobecnou, detskou, porovnávacou a klinickou psychológiou. Vypracoval teóriu vývinu ľudskej psychiky: zaviedol o. i. pojem zóny najbližšieho vývinu.