FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veličina fyzikálna

veličina fyzikálna

- produkt fyzikálneho skúmania; významový útvar, ktorý je výsledkom poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky fyzikálneho javu alebo hmotného objektu alebo sústavy hmotných objektov. Každej fyzikálnej veličine sa priraďuje značka (symbol), ktorá sa všeobecne označuje písmenom X ( L321;13). Napr. hertz je fyzikálna veličina, ktorá je výsledkom poznania kmitočtu (frekvencie) a má priradenú značku Hz, newton je fyzikálna veličina, ktorá je výsledkom poznania sily a priraďujeme jej značku N a pod.

Fyzikálna veličina je nematematická veličina ( L65;166).

---------------------
veličina fyzikálna>