FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda 19. stor.

veda 19. stor.

- sa vyznačuje myšlienkami neredukovateľnosti zložitych procesov na pohyb a vzájomné pôsobenie častíc a neoddeliteľnosti zložitých procesov od pohybu a vzájomného pôsobenia castíc, ktoré sú opísané klasickými rovnicami. Veda 19. stor. sa vyznačuje koncepciou zložitého, rôznorodého sveta s kvalitatívne odlišnými formami pohybu. V teóriách vedy 18. stor. jestvovali vnútorné apórie, ktoré sa dali prekonať len predpokladaním zložitejších procesov, neredukovateľných na mechaniku.

Vo vede 19. stor. sa presadzuje koncepcia zložitého, rôznorodého sveta s kvalitatívne odlišnými formami pohybu ( L1201;196).

-----------------
veda 19. stor.>