FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výroba

výroba

- výrobná činnosť: moment spoločenského reprodukčného procesu, v ktorom ľudská práca vytvára priamo alebo sprostredkovane materiálne úžitkové hodnoty na uspokojovanie potrieb ľudí v rámci určitých spoločenských vzťahov ( L421; 770).

---------
výroba>