FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vechovstvo

vechovstvo

- nábožensko-filozofický prúd ruskej filozofie, ktorý sa sformoval v období stolypinskej reakcie a vyústil do programového zborníka Vechi (1909). Stavalo na obrane osobnosti prostredníctvom duchovného oslobodenia.