FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vajanský, s. h.

Vajanský, vl. menom Svetozár Hurban (1874 - 1916)

- slovenský spisovateľ, literárny kritik, výtvarný kritik, publicista, redaktor, významný predstaviteľ národného hnutia.