FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda duchovná

veda duchovná nem. Geisteswissenschaft

- veda o niektorej skupine produktov duchovných procesov, napr. veda o práve, etika, umenoveda, jazykoveda, religionistika, pedagogika a pod.

----------------
veda duchovná>