FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výmena tovarová

výmena tovarová = výmena tovaru

- výmena produktov práce v podmienkach tovarovej výroby predstavujúca ekonomickú formu pohybu spoločenského produktu prostredníctvom kúpy a predaja na trhu, uskutočňovaná ako ekvivalentná úhrada vynaloženej živej práce a zhmotnenej práce obsiahnutej v tovaroch vymieňaných medzi ekonomicky samostatnými výrobcami (na rozdiel od bezprostrednej, naturálnej výmeny) ( L421;709).

------------------
výmena tovarová>