FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda literárna - odkazy

veda literárna - odkazy

disciplíny literárnovedné
druhy/príklady literárnej vedy

filológia

história literárna

kritika literárna

látkoslovie
literatúra umelecká
literárnosť

metóda biografická

poetika
predstavitelia literárnej vedy

teória literatúry

útvary významové literárnej vedy

verzológia