FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výskum vedecký

výskum vedecký

- vysokokvalifikovaná organizovaná odborná činnosť zameraná na získanie nových poznatkov (základný výskum), respektíve na objavovanie postupov, ktorými možno využiť teoretické poznatky v praxi (aplikovaný výskum) ( L189;536).