FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzdelanie všeobecné

vzdelanie všeobecné

- vzdelanie zahřňajúce poznatky potrebné pre ďalšie vzdelávanie a bežný život jedinca. Poskytujú ho všeobecnovzdelávacie inštitúcie, napr. základné školy ( L715;788).